Geography

6th

grade

Image

ÔN TẬP HỌC KÌ 1 ĐỊA LÍ 6

24
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu 1. Hiện nay, hệ Mặt Trời bao gồm bao nhiêu hành tinh?

  A. 7 hành tinh.

  B. 8 hành tinh.

  C. 9 hành tinh.

  D. 10 hành tinh.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu 2. Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời?

  A. Vị trí thứ 6.

  B. Vị trí thứ 4.

  C. Vị trí thứ 3.

  D. Vị trí thứ 2.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Hành tinh có kích thước lớn nhất trong hệ Mặt Trời là

  A. Trái Đất.

  B. Sao Thủy.

  C. Sao Hỏa.

  D. Sao Mộc.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?