pencil-icon
Build your own quiz

History

KG

Image

2022 TRIAL SEJARAH K1 SELANGOR SET 3

6.1K
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  3 minutes
  1 pt

  1. Antara yang berikut, yang manakah merupakan ciri negara bangsa kerajaan Alam Melayu?

  Sempadan

  Undang-undang

  Lambang negara

  Kedaulatan

 • 2. Multiple Choice
  3 minutes
  1 pt

  2. Maklumat berikut berkaitan peranan nakhoda yang terkandung dalam Undang-Undang Laut Melaka.

  Menurut Fasal 13.3, nakhoda perlu bermesyuarat dengan semua orang di dalam kapal sekiranya nakhoda hendak singgah di tempat yang tidak ada dalam senarai persinggahan.

  Mengapakah nakhoda perlu berbuat demikian?

  Menyelesaikan masalah

  Mendapatkan persetujuan

  Mengukuhkan kedaulata

  Mewujudkan keharmonian

 • 3. Multiple Choice
  3 minutes
  1 pt

  3. Semangat bushido dijadikan asas membina nasionalisme dalam kalangan rakyat dan pemerintah Jepun.

  Apakah yang ditekankan dalam semangat tersebut?

  Sanggup menanggung risiko

  Tabah menghadapi cabaran

  Peka terhadap perubahan

  Berani memberi idea

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?