Computers

Professional Development

Image

BT Vận dụng

11
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Một byte băng bao nhiêu bit?

  6

  7

  8

  9

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Mô tả nào sau đây không phải là tiện ích của Internet?

  Gửi thư điện tử

  Tìm kiếm thông tin

  Thương mại điện tử

  Vận chuyển hàng hóa

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Số 7 được biểu diễn theo dãy bit là

  111

  101

  110

  001

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?