Arts

KG

Image

Khởi động

30
plays

5 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  2 pts

  Đảng và Nhà nước ta đưa ra mấy quan điểm về bảo vệ biên giới quốc gia?

  A. 3

  B. 4

  C. 5

  D. 6

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  2 pts

  Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ, trách nhiệm của ?

  A. Nhà nước

  B. Đảng và Nhà nước

  C. Toàn dân, toàn quân

  D. Đảng, Nhà nước, toàn dân, toàn quân

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  2 pts

  Lực lượng nào là lực lượng nòng cốt , chuyên trách trong quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia?

  A. Đảng và Nhà nước

  B. Bộ đội biên phòng

  C. Chính quyền nhân dân khu vực biên giới

  D. Các lực lượng vũ trang nhân dân

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?