Physics

Image

ֆիզիկա

25
plays

19 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Ավտոբուսը մոտենում է կանգառին:Ինչպիսի՞ շարժում է կատարում մարմինը:

  Հավասարաչափ

  Դանդաղող

  Արագացող

  պտտական

 • 2. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  Ո՞ր բանաձևով է որոշվում արագացումը:

  a=vt

  a=(v-v0)/t

  a=t/v

  a=v+t

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Մեկ պտույտի ժամանակը կոչվում է.....

  պարբերություն

  հաճախություն

  արագություն

  արագացում

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes