Physics

8th

grade

Image

ֆիզիկա

26
plays

19 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Ավտոբուսը մոտենում է կանգառին:Ինչպիսի՞ շարժում է կատարում մարմինը:

  Հավասարաչափ

  Դանդաղող

  Արագացող

  պտտական

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Ո՞ր բանաձևով է որոշվում արագացումը:

  a=vt

  a=(v-v0)/t

  a=t/v

  a=v+t

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Մեկ պտույտի ժամանակը կոչվում է.....

  պարբերություն

  հաճախություն

  արագություն

  արագացում

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?