Computers

Image

Ôn tập bài 3 Tin học 9

21
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Có bao nhiêu máy tìm kiếm trong danh sách dưới đây là:

  Goolge: https//www.google.com.vn

  Yahoo: https//www.yahoo.com

  Microsoft: https//www.bing.com

  Alta Vista: https//altavista.com

  1

  2

  3

  4

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Phần mềm trình duyệt Web dùng để:

  Gửi thư điện tử

  Truy cập mạng LAN

  Truy cập vào trang Web

  Tất cả đều sai

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Sắp xếp các thứ tự sau theo một trình tự hợp lí để thực hiện thao tác tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm:

  1. Gõ từ khóa vào ô để nhập từ khóa

  2. Truy cập vào máy tìm kiếm

  3. Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách liên kết

  1-2-3

  1-3-2

  2-1-3

  2-3-1

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes