pencil-icon
Build your own quiz

Physics

1st -

2ndgrade

Image

Семинар 6

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Хатуу төлөвийг юу гэж ангилдаг вэ?

  Анархи

  Кристал

  Матер

  Зөөлөн

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Даралтыг хэмжих багажуудыг сонго.

  Манометр

  Барометр

  Термометр

  Спектрометр

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Шингэний жингийн даралтанд хамаарахгүйг ол.

  Шингэний өндрөөс шууд хамаарна.

  Шингэний нягтаас шууд хамаарна.

  Савны хэлбэрээс хамаарна.

  Шингэний жингээс хамаарахгүй

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?