Other

Image

ULANGAN HARIAN 1 SUNDAX

28
plays

20 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  5 pts
  Sok buru-buru baé nyadiakeun leueuteun. Cai téh kana cangkir husus paranti tamu. Maké baki. Lamun aya lalawuhna sok tuluy dikahareupkeun sakalian jeung pisin kuéhna. Sakapeung Apa sok miwarang ninyuh kopi. Kumaha tatamuna baé, da sok kadangu anjeunna sok nawaran tatamu: “Badé ngaleueut kopi?” saurna. Sempalan bahasan tradisi diluhur kaasup salah sahiji aspék tatakrama Gaul, nyaéta ….
  tatakrama wawanohan
  tatakrama nelepon
  tatakrama ngalongok nu gering
  tatakrama sasalaman
  tatakrama nyémah
 • 2. Multiple-choice
  3 minutes
  5 pts
  Sajarah di Kampung Kuta teu meunang nanggap wayang nya éta …
  Lantaran aya angin topan
  Lantaran aya pangantén awéwé anu diiwat ku dalang
  Lantaran aya mahluk leuweung
  Lantaran pangeusina katarajang panyakit
  Lantaran ngotoran lembur
 • 3. Multiple-choice
  1 minute
  5 pts
  Di Kampung Adat nu miboga kalungguhan dina urusan adat dipupuhuan ku ….
  RT
  Kepala Dusun
  Lurah
  RW
  Kuncén
 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes