Geography

KG

Image

Cuộc cách mạng 4.0

20
plays

13 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  5 pts

  Cuộc Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại diễn ra vào khoảng thời gian nào?

  A. Cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI

  B. Đầu thế kỉ XXI cuối thế kỉ XXI

  C. Đầu thế kỉ XX cuối thế kỉ XX

  D. Đầu thế kỉ XX cuối thế kỉ XXI

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  5 pts

  "Trí thông minh được thể hiện qua các máy móc (hoặc máy tính) bắt chước các chức năng "nhận thức“ của con người" là?

  A. Dữ liệu lớn

  B. Công nghệ sinh học

  C. Trí tuệ nhân tạo

  D. Kỹ thuật số.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  5 pts

  Cách mạng Công nghiệp 4.0 (hay Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư) xuất phát từ khái niệm ..........

  A. Steam power.

  B. Electricity.

  C. Industrie 4.0

  D. Computer and Systems.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?