History, Social Studies

Image

PAGKILALA SA SARILI

4
plays

10 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Kung ikaw ay marunong sa pagguhit, ano ang gagawin mo para mapaunlad pa ito?

  magpapagawa sa iba

  hindi na magsasanay

  magpapaturo at magsasanay

  magyayabang sa kaklase

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  May kakayahan ka sa pag– awit. Nagkaroon ng palatuntunan sa paaralan at inimbitahan kang umawit. Ano ang iyong gagawin?

  Aawitan ko sila.

  Ibang bata ang aking paaawitin.

  Liliban ako sa oras ng palatuntunan.

  Ikakahiya ko ang aking talento.

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Marunong kang sumayaw. Gusto mo itong ipakita sa mga kamag- aral mo. Alin sa sumusunod ang dapat mong gawin?

  Hindi ako sasayaw

  Magsasanay sa pagsayaw

  Sasali sa palatuntunan sa paaralan.

  mahihiya

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes