pencil-icon
Build your own quiz

History, Social Studies

1st

grade

Image

PAGKILALA SA SARILI

6
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Kung ikaw ay marunong sa pagguhit, ano ang gagawin mo para mapaunlad pa ito?

  magpapagawa sa iba

  hindi na magsasanay

  magpapaturo at magsasanay

  magyayabang sa kaklase

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  May kakayahan ka sa pag– awit. Nagkaroon ng palatuntunan sa paaralan at inimbitahan kang umawit. Ano ang iyong gagawin?

  Aawitan ko sila.

  Ibang bata ang aking paaawitin.

  Liliban ako sa oras ng palatuntunan.

  Ikakahiya ko ang aking talento.

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Marunong kang sumayaw. Gusto mo itong ipakita sa mga kamag- aral mo. Alin sa sumusunod ang dapat mong gawin?

  Hindi ako sasayaw

  Magsasanay sa pagsayaw

  Sasali sa palatuntunan sa paaralan.

  mahihiya

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?