World Languages

University

Image

TẬP HUẤN SGK TNXH 3 _ 2022

10
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  5 pts

  Môn TNXH bước đầu hình thành cho HS bao gồm những năng lực khoa học nào?

  NL Nhận thức khoa học

  NL Tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh

  NL Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học.

  Tất cả các năng lực trên.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  5 pts

  Nội dung SGK "gắn với thực tiễn cuộc sống thông qua các nhân vật và tình huống quen thuộc". Điều này thể hiện QUAN ĐIỂM BIÊN SOẠN nào?

  Đảm bảo tính đồng tâm

  Đảm bảo tính kết nối

  Đảm bảo tính phát triển

  Tất cả các quan điểm này.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  5 pts

  Trong CẤU TRÚC SGK, Chủ đề nào thuộc PHẦN XÃ HỘI?

  Image
  Image
  Image
  Image
 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?