Fun

Image

KHÁM PHÁ SR TOUR HN

12
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  5 pts
  Image

  TOTO Showroom Hà Nội

  có bao nhiêu phòng mẫu ?

  A.7 phòng

  B.8 phòng

  C.9 phòng

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  5 pts
  Image

  Phong cách thiết kế

  của căn phòng mẫu trên

   tại TOTO Showroom Hà Nội là gì?

  A. Phong cách hiện đại

  B. Phong cách cổ điển

  C. Phong cách tân cổ điển

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  5 pts
  Image

  TOTO Showrom Hà Nội

  được khai trương vào

  ngày tháng năm nào?

  A. 12/03/2021

  B. 22/03/2021

  C. 02/03/2021

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes