Education, Architecture

5.1.2 PERANAN KERAJAAN UNTUK MENCAPAI OBJ. MAKROEKONOMI

2
plays

8 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  45 seconds
  5 pts

  Antara yang berikut, pernyataan manakah berkaitan objektif makroekonomi?

  Taraf hidup dan kos sara hidup masyarakat meningkat

  Aliran wang keluar lebih tinggi daripada aliran wang masuk

  Tenaga buruh digunakan dengan optimum dan jumlah keluaran negara adalah maksimum

  Tingkat harga umum tidak mengalami sebarang perubahan atau mengalami perubahan pada kadar yang rendah

 • 2. Multiple-choice
  45 seconds
  5 pts

  Apabila kadar pertumbuhan ekonomi melebihi kadar pertambahan penduduk, maka taraf kemakmuran rakyat

  meningkat

  menurun

  tidak berubah

  tidak dapat ditentukan

 • 3. Multiple-choice
  45 seconds
  5 pts

  Apakah objektif makroekonomi negara yang ingin dicapai oleh kerajaan?

  KDNK meningkat

  Pertumbuhan ekonomi

  Imbangan pembayaran defisit

  Tingkat harga umum meningkat

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes