Professional Development

KG

Image

optima -Nest

1
play

18 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  5 pts

  Tuổi tham gia bảo hiểm của Người được bảo hiểm đối với sản phẩm OptimA là

  30 ngày tuổi – 65 tuổi

  1 – 65 tuổi

  18 – 60 tuổi

  . 18 – 65 tuổi

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  5 pts

  Thời hạn hợp đồng của sản phẩm OptimA-Bảo hiểm liên kết đơn vị cho doanh nghiệp là:

  10 năm

  20 năm

  30 năm

  Bằng khoảng thời gian tính từ Ngày có hiệu lực của hợp đồng sản phẩm này cho đến Ngày kỷ niệm HĐ ngay sau lần sinh nhật thứ 100 của NĐBH

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  5 pts

  Quyền lợi đáo hạn của sản phẩm OptimA-Bảo hiểm liên kết đơn vị cho doanh nghiệp là: b. . c. . d. Cả a, b, c đều sai.

  Bên mua bảo hiểm sẽ nhận toàn bộ giá trị hoàn lại.

  Bên mua bảo hiểm sẽ nhận Giá trị tài khoản hợp đồng

  Bên mua bảo hiểm sẽ nhận toàn bộ giá trị hoàn lại và GTTK hợp đồng.

  Cả a, b, c đều sai

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?