pencil-icon
Build your own quiz

Chemistry

7th

grade

Image

kuiz termokimia kimia tingkatan 5

54
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Antara proses berikut, yang manakah menyerap haba daripada

  persekitaran?

  respirasi

  pengaratan

  pembakaran

  fotosintesis

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Rajah 4 menunjukkan gambarajah profil tenaga bagi satu tindak balas eksotermik.

  Antara berikut yang manakah BETUL tentang rajah tersebut?

  C+D ialah bahan tindak balas

  A+ B ialah hasil tindak balas

  Ea ialah tenagapengaktifan

  ΔE ialah haba yang diserap

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Rajah menunjukkan satu gambar rajah aras tenaga. Berdasarkan rajah ,

  boleh disimpulkan bahawa

  haba peneutralan ialah -57kJ mol-1

  57 kJ tenaga diperlukan untuk tindak balas ini

  hasil tindak balas mengandungi lebih banyak tenaga daripada bahan tindak balas

  suhu pada akhir tindak balas lebih rendah daripada awal tindak balas

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?