Image
QUIZ

kuiz termokimia kimia tingkatan 5

0%
average accuracy

0
plays

7th
grade

Chemistry
User image
NORAINI ADNAN
38 minutes

10 questions

1. Multiple-choice
30 seconds
Q. 

Antara proses berikut, yang manakah menyerap haba daripada

persekitaran?

answer choices

respirasi

pengaratan

pembakaran

fotosintesis

2. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

Rajah 4 menunjukkan gambarajah profil tenaga bagi satu tindak balas eksotermik.

Antara berikut yang manakah BETUL tentang rajah tersebut?

answer choices

C+D ialah bahan tindak balas

A+ B ialah hasil tindak balas

Ea ialah tenagapengaktifan

ΔE ialah haba yang diserap

3. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

Rajah menunjukkan satu gambar rajah aras tenaga. Berdasarkan rajah ,

boleh disimpulkan bahawa

answer choices

haba peneutralan ialah -57kJ mol-1

57 kJ tenaga diperlukan untuk tindak balas ini

hasil tindak balas mengandungi lebih banyak tenaga daripada bahan tindak balas

suhu pada akhir tindak balas lebih rendah daripada awal tindak balas

4. Multiple-choice
30 seconds
Q. 

kaki Bazli terseliuh ketika sedang menggemburkan tanah kebunnya. Bazli meinta anaknya untuk mengambil bahan X dari stor dan mencampurkan ke dalam beg plastik mengandungi air . Anaknya menggoncangkan beg plastik dan menekap ke atas bahagian yang terseliuh. Apakah bahan X ?

answer choices

ammonium nitrat

kalsium klorida

kalsium oksida

asid formik

5. Multiple-choice
30 seconds
Q. 

Antara yang berikut yang manakah BENAR tentang tindak balas endotermik

answer choices

bekas menjadi semakin panas

nilai ΔH mempunyai tanda negatif

jumlah kandungan tenaga dalam bahan tindak balas lebih tinggi daripada hasil tindak balas

haba yang diserap untuk memutuskan ikatan lebih tinggi daripada hasil tindak balas

6. Multiple-choice
30 seconds
Q. 

Antara berikut, zarah yang manakah menyerap tenaga haba apabila dilarutkan dalam air?

answer choices

natrium karbonat

magnesium sulfat

kalium hidroksida

ammonium klorida

7. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

Rajah menunjukkan gambar rajah profil tenaga bagi tindak balas antara P dan Q.

Berapakah nilai bagi X ?

answer choices

+80

+ 100

+180

-180

8. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

Rajah menunjukkan satu gambar rajah aras tenaga bagi satu tindak

balas. Apakah tindak balas itu?

answer choices

tindak balas antara asid hidroklorik dan natrium hidrogen karbonat

tindak balas antara asid hidroklorik dan natrium karbonat

penguraian zink nitrat apabila dipanaskan

melarutkan ammonium nitrat dalam air

9. Multiple-choice
30 seconds
Q. 

Apabila 50 cm3 larutan plumbum(II) nitrat 2.0 mol dm-3 ditambahkan kepada

50 cm3 natrium sulfat 2.0 mol dm-3 , suhu bertambah sebanyak 100 C . Apakah nilai haba pemendakkan? [ muatan haba tentu = 4.2 J g-1 0 C-1 dan ketumpatan larutan =1.0 g cm-3 ]

answer choices

-21

+21

-42

+42

10. Multiple-choice
30 seconds
Q. 

Persamaan ion berikut menunjukkan tindak balas ion A+ dengan ion Cl- .

Antara berikut, pernytaan manakah BENAR?

Ag+ + Cl- -------- AgCl ΔH = - 65 kJ mol-1

answer choices

tindak balas endotermik berlaku

suhuhasil tindak balas berkurang

haba dibebaskan ke persekitaran

65 kJ haba diserap apabila 1 mol argentum klorida terbentuk

Quizzes you may like

Quiz image
11 Qs

Skeletal & Muscular System Vocabulary

842 plays
7th  
Quiz image
10 Qs

Integumentary, Skeletal, and Muscular Systems

702 plays
7th  
Quiz image
11 Qs

Skeletal System Vocabulary

352 plays
7th  
Quiz image
11 Qs

Micro Bone Anatomy

1.1K plays
10th - 
12th  
Quiz image
19 Qs

The Muscular System

3.5K plays
7th  
Quiz image
20 Qs

Skeletal System

869 plays
9th - 
12th  
Quiz image
10 Qs

Types of Tissues

1.6K plays
10th - 
12th  
Quiz image
16 Qs

Muscle Tissue

1.1K plays
11th - 
12th  
library
create
reports
classes