Image
QUIZ

Prawo rzeczowe

0%
average accuracy

0
plays

University

Social Studies

10 questions

1. Multiple-choice
45 seconds
Q. 

Własność jest prawem do rzeczy, którego treść:

answer choices

nie jest ograniczona

może być ograniczona tylko przez konstytucję

może być ograniczona m.in. przez ustawy

może być ograniczona w drodze komunikatu ministra

2. Multiple-choice
45 seconds
Q. 

Zastawem rejestrowym mogą być obciążone:

answer choices

użytkowanie wieczyste

wierzytelność

nieruchomość

służebność gruntowa

3. Multiple-choice
45 seconds
Q. 

Posiadanie jest:

answer choices

ograniczonym prawem rzeczowym

tym samym co własność

stanem faktycznym

wierzytelnością

4. Multiple-choice
45 seconds
Q. 

Posiadacz zależny nieruchomości niebędący jej właścicielem:

answer choices

nabędzie jej własność po 30 latach posiadania jeśli objął rzecz w posiadanie w dobrej wierze

nigdy nie nabędzie własności rzeczy na skutek długotrwałego posiadania

nabędzie jej własność po 20 latach posiadania jeśli objął rzecz w posiadanie w dobrej wierze

nabędzie jej własność po 10 latach posiadania jeśli objął rzecz w posiadanie w dobrej wierze

5. Multiple-choice
45 seconds
Q. 

Jeżeli najemca rzeczy ruchomej sprzeda tę rzecz osobie trzeciej, osoba ta uzyska własność o ile:

answer choices

obejmie ją w posiadanie i jest w dobrej wierze

obejmie ją w posiadanie, jest w dobrej wierze i zapłaci cenę za rzecz

obejmie ją w posiadanie niezależnie od tego czy jest w dobrej wierze

tylko jeśli obejmie ją w posiadanie i jest w dobrej wierze oraz uzyska zgodę właściciela rzeczy

6. Multiple-choice
45 seconds
Q. 

Ochrona posiadania to:

answer choices

ochrona windykacyjna

ochrona negatoryjna

ochrona petytoryjna

ochrona posesoryjna

7. Multiple-choice
45 seconds
Q. 

Przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych może być:

answer choices

tylko nieruchomość

ruchomość lub nieruchomość

tylko ruchomość

tylko tzw. rzecz niepodzielna

8. Multiple-choice
45 seconds
Q. 

Użytkowanie:

answer choices

jest zbywalne, dziedziczne i może obciążać tylko ruchomość

jest niezbywalne, nie podlega dziedziczeniu i może obciążać ruchomość lub nieruchomość

jest niezbywalne, nie podlega dziedziczeniu i może obciążać tylko nieruchomość

jest zbywalne, nie podlega dziedziczeniu i może obciążać ruchomość lub nieruchomość

9. Multiple-choice
45 seconds
Q. 

Użytkowanie wieczyste:

answer choices

jest zbywalne, ale nie jest dziedziczne

jest zbywalne i dziedziczne

jest niezbywalne, ale jest dziedziczne

jest niezbywalne, i nie jest dziedziczne

10. Multiple-choice
45 seconds
Q. 

Własność nieruchomości:

answer choices

nie może być przeniesiona pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu

może być przeniesiona pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu

nie może być przeniesiona pod warunkiem ale dopuszczalne jest zastrzeżenie terminu

nie może być przeniesiona z zastrzeżeniem terminu, ale może być przeniesiona pod warunkiem

Quizzes you may like

Quiz image
10 Qs

Stereomatria

382 plays
8th - 
University  
Quiz image
12 Qs

Wielokąty

570 plays
4th - 
6th  
Quiz image
19 Qs

Ostrosłupy

381 plays
6th - 
8th  
Quiz image
16 Qs

Prawda ?

4.5K plays
7th  
Quiz image
10 Qs

Twierdzenie Pitagorasa

234 plays
7th - 
8th  
Quiz image
13 Qs

Gospodarka Europy

1.1K plays
6th  
Quiz image
10 Qs

Geometria

1.4K plays
4th - 
8th  
Quiz image
13 Qs

Twierdzenie Pitagorasa -kartkówka

99 plays
2nd  
library
create
reports
classes