Social Studies, Arts, World Languages

12th -

University

Image

Tiếng Việt 3

0
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Đặc điểm nào không phải là đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học?

  Tính khái quát trừu tượng

  Tính lí trí, logic

  Tính truyền cảm, thuyết phục

  Tính khách quan, phi cá thể.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Khái niệm nào sau đây được phát biểu bằng ngôn ngữ khoa học?

  Đoạn thẳng có nghĩa là không cong queo, gãy khúc, không lệch về một bên nào cả.

  Mặt phẳng là một tập hợp tất cả các điểm trong không gian ba chiều.

  Bề mặt của một vật nào đó bằng phẳng, không lồi, lõm, gồ ghề được gọi là mặt phẳng

  Điểm là một vấn đề, một phương diện nào đó được đề cập

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Luận văn, luận án, chuyên án, chuyên luận, tiểu luận , báo cáo khoa học thuộc văn bản khoa học nào?

  Không thuộc văn bản khoa học nào.

  Văn bản khoa học phổ cập

  Văn bản khoa học chuyên sâu

  Văn bản khoa học giáo khoa

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?