Geography

Địa lí lớp 5

3
plays

23 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Tên các nước có chung đường biên giới trên đất liền với nước ta:
  Trung Quốc
  Lào
  Cam-pu-chia
  Tất cả các ý trên.
 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Châu Á có đủ các đới khí hậu, đó là:
  Hàn đới
  Nhiệt đới, ôn đới
  Nhiệt đới, ôn đới, hàn đới
  Nhiệt đới, hàn đới
 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Châu lục nào có diện tích lớn nhất thế giới?
  Châu Á
  Châu Mĩ
  Châu Âu
  Châu Phi
 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes