Geography

ĐỊA LÝ

1
play

53 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Biên giới Trung Quốc với các nước chủ yếu là

  núi cao và hoang mạc

  đồng bằng và hoang mạc

  núi thấp và đồng bằng

  núi thấp và hoang mạc

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Trung Quốc này càng giảm là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

  Tiến hành chính sách dân số triệt để.

  Sự phát triển nhanh của nền kinh tế.

  Sự phát triển nhanh của y tế, giáo dục.

  Người dân không muốn sinh nhiều con.

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc là kết quả của

  các kế hoạch 5 năm.

  công cuộc đại nhảy vọt.

  công cuộc hiện đại hóa.

  cuộc cách mạng văn hóa.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes