pencil-icon
Build your own quiz

Other, Arts, Physical Ed

2nd

grade

Image

MAPEH 2 Q3 Summative Test

4
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  10 minutes
  1 pt

  1. Ang lagaslas ng tubig sa gripo ay katulad ng aling tunog?

  A. pagkiskis ng mga palad

  B. pagsipol

  C. pagkatok sa pinto

  D. paghinga

 • 2. Multiple Choice
  10 minutes
  1 pt

  2. Suriin kung alin sa mga sumusunod ang may malakas na tunog.

  A. bisikleta

  B. pagbulong

  C. pagpindot sa keyboard ng cellphone/ computer

  D. busina ng jeep

 • 3. Multiple Choice
  10 minutes
  1 pt

  3. Ang instrumentong ito ay kabilang sa "String Instruments". Kinakalabit ito upang magawa ng tunog.

  A. tambol

  B. piano

  C. flute

  D. gitara

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?