Professional Development

PENILAIAN, KURIKULUM DAN PENILAIAN KURIKULUM

3
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Definisi Kurikulum...........

  Semua perancangan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah atau institusi pendidikan adalah untuk mencapai matlamat pendidikan

  Sukatan matapelajaran

  Kandungan matapelajaran

  ideologi pendidikan

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Tujuan  penilaian........

  hasil atau keputusan yang didapati itu   boleh digunakan bagi proses   pembentukkan kurikulum

  melihat sejauh mana kurikulum itu berkesan

  Penilaian produk atau objektif cenderung melihat proses pelaksanaan kurikulum seperti pengeluaran atau pembuatan barang di kilang.

 • 3. Fill-in-the-Blank
  1 minute
  1 pt

  Penilaian ________ selalunya dijalankan sebelum pengajaran

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes