pencil-icon
Build your own quiz

World Languages

6th -

9thgrade

Image

Panduan Menulis Karangan

12
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Berikut merupakan tip memahami dan menganalisis soalan karangan kecuali...

  Kenali tema

  Kenali jenis karangan

  Fahamkan skop soalan

  Buat rangka karangan

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Kenapa penting untuk membuat rangka karangan terlebih dahulu?

  Supaya isi berulang-ulang

  Supaya tidak terkeluar tajuk

  Supaya karangan menjadi sangat panjang

  Agar isi tidak dapat dihuraikan

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Ciri-ciri karangan yang baik adalah?

  Tiada pendahuluan

  Isi-isinya disusun dengan teratur

  Penutup kurang jelas

  Karangan yang sangat panjang

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?