History

Монгол империясы

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Татар уруу бирикмеси качан бузула баштаган?

  XII к. башында

  XII к. аягында

  XIII к.

 • 2. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Эсугей кайсы уруулар менен биригип татарларга сокку уруп турган?

  Найман

  онгут

  керей

 • 3. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Эсугей канчанчы жылы каза болгон?

  1163-жылы

  1164-жылы

  1165-жыл

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes