Instructional Technology

KIỂM TRA BÀI CŨ LỚP 5 NGÀY 30.03.2022

12
plays

5 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Phần mềm Musescore giúp em làm những công việc gì?

  Học nhạc, học hát

  Sáng tác nhạc

  Ghi bản nhạc, chơi đàn

  Tất cả các đáp án trên đều đúng

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Trường độ của nốt đen bằng bao nhiêu lần nốt móc kép?

  2

  4

  8

  Bằng nhau

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Để nhập nốt nhạc vào khuông nhạc, bước đầu tiên em phải nhấn phím nào?

  N

  O

  A

  L

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes