Other

Quizizz 1

16
plays

20 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Bakit kailangan ng isang nilalang na maging makatarungan sa kanyang kapwa?

  Dahil tungkulin niya ang maging isang makatarungan

  Dahil siya ay tao at namumuhay sa lipunan ng mga tao

  Ito ang pinag-uutos ng batas

  Ito ang pinag-uutos ng magulang

 • 2. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Ang pagkakaisa ay maaring magbunga ng kapayapaan. Ang pahayag ba ay

  tama o mali?

  Mali, dahil mahirap na isantabi ang personal na adhikain sa buhay.

  Tama, kung matutulungan ang mahihirap na umangat sa buhay.

  Mali, imposible na magkaisa ang mga tao dahil sa pagkakaiba-iba ng

  paniniwala at prinsipyo.

  Tama, kung ang lahat ay kikilos tungo sa kabutihang panlahat.

 • 3. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Ang pandaraya sa negosyo ay nagdudulot ng kawalan ng katarungan.

  Mali, natural lamang ang ganitong gawain sa negosyo.

  Mali, dahil hindi lahat ng tao ay may kaalaman sa pandaraya.

  Tama, basta sumusunod lamang sa umiiral na batas.

  Tama, dahil hindi ito nagdudulot ng kabutihan para sa lahat.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes