Life Skills

University

Image

Trò chơi cuối giờ - Nhóm 7

8
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Khi nào phải làm văn bản báo cáo ?

  Khi cần phải trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả làm được của một cá nhân hay tập thể.

  Khi muốn truyền đạt những nội dung và yêu cầu từ cấp trên xuống

  Khi xuất hiện một nhu cầu quyền lợi chính đáng nào đó của cá nhân hay tạp thể

  Khi muốn xin nghỉ học

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Những yêu cầu khi soạn thảo văn bản báo cáo ?

   Đảm bao trung thực, chính xác:

  Nội dung báo cáo phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm

  Báo cáo phải kịp thời

  Cả ba phương án trên

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Căn cứ vào thời hạn của báo cáo, báo cáo có mấy loại ?

  1 loại

  2 loại

  3 loại

  4 loại

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?