Specialty, Other

4th

grade

Image

Hihi

5
plays

14 questions

Show Answers
See Preview
 • Fill in the Blank
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Tác giả là ai

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Đan lờ cài nan hoa

  Vách nhà ken câu hát

  Giúp em cảm nhận gì về phâmr chất người đồng mình

  Khum bít

  Sự tinh tế khéo léo lạc quan của người đồng mình

  Sự mạnh mẽ , chăm chỉ của người đồng mk

  Sự hòa hợp , sống chung cùng thiên nhiên của người đồng mình

 • Fill in the Blank
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  đan lờ cài nan hoa

  Vách nhà Ken câu hát

  Giúp em cảm nhận điều gì về cuộc sống lao động của người đồng mình

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?