Mathematics

3rd

grade

Image

SUBUKIN

2
plays

5 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  1.    Ang linya na may arrow sa magkabilang dulo na maaaring lumawig nang walang katapusan sa magkabilang direksyon at tinatawag na __________________?

  line

  line segment

  point

  ray

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt
  Image

        2. Aling ang linyang ray sa larawan sa gawing ibaba?

  SV

  UT

  XV

  VS

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt
  Image

        3. Ano ang tawag sa linyang nakalarawan?

  perpendicular

  parallel   

  intersecting

  line

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?