Social Studies, Other, Specialty

1st -

3rdgrade

Image

Người trong bao

3
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Dòng nào nói đúng suy nghĩ thường xuyên xuất hiện trong đầu của Bê-li-cốp?

  Sợ có ai đến thăm nhà hắn mà không báo trước.

  Sợ có tiếng chuông điện thoại reo trong đêm.

  Sợ có ai đó làm hắn giật mình.

  Sợ nhỡ lại xảy ra chuyện gì?

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Hình tượng "người trong bao" trong “Người trong bao” của Sê-khốp chính là nhân vật nào?

  Nhân vật Bu-rkin.

  Nhân vật Bê-li-cốp.

  Nhân vật I-van I-va-nứt.

  Nhân vật Ko-va-len-cô.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Thái độ kính trọng đối với chính quyền của Bê-li-cốp cũng là một thứ bao nhằm che đậy điều gì ở hắn?

  Tâm lý thích vuốt ve, nịnh bợ những kẻ có quyền.

  Tâm lý thích dọa nạt, hống hạch trước những người trẻ tuổi.

  Tâm lý hèn nhát, run sợ trước quyền lực.

  Tâm lý cầu cạnh, dựa dẫm vào quyền lực.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?