Physical Ed

3rd

Image

Tuần 25. GDTC. K3. ÔN TẬP

11

10 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Những lợi ích, tác dụng khi tập luyện các môn võ?

  Tự bảo vệ bản thần

  Rèn luyện sức khỏe

  Rèn luyện tính kỷ luật

  Cả 3 đáp án trên

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Đối tượng nào sau đây có thể tập luyện môn võ?

  Các bạn nam

  Các bạn nữ

  Những người mắc bệnh tim mạch

  Những người có vấn đề về xương khớp

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Những môn võ nào đã được giới thiệu trong học phần Võ nhạc?

  Vovinam

  KickBoxing

  Karatedo và Taekwondo

  MMA

  Tất cả các đáp án trên

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags