World Languages

10th

grade

Image

BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO

2
plays

17 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt
  Image

  Tác phẩm "Bình Ngô Đại Cáo" được Nguyễn Trãi viết vào thời gian nào ?

  Cuối năm 1428

  Đầu năm 1428

  Cuối năm 1482

  Đầu năm 1482

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Đâu là câu văn thể hiện được tội ác diệt chủng của quân Minh?

  Vét sản vật, bắt chim trả, chốn chốn lưới chăng,

  Nhiễu nhân dân, bẫy hươu đen, nơi nơi cạm đặt.

  Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,

  Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng.

  Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,

  Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.

  Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc, ngán thay cá mập. thuồng luồng.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Bố cục bài "Bình Ngô Đại Cáo" gồm bao nhiêu phần ?

  1

  4

  3

  2

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?