Chemistry, Biology

1st -

Universitygrade

Image

Microbiology

8
plays

26 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Anaerostat w laboratorium stosowany jest

  do hodowli mikroorganizmów beztlenowych.

  do hodowli mikroorganizmów tlenowych.

  do suszenia sublimacyjnego zamrożonych substancji.

  jako lampa bakteriobójcza.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Podłoża o konsystencji płynnej są stosowane w celu

  obserwowania ruchu drobnoustrojów.

  hodowania bakterii o małym zapotrzebowaniu na tlen.

  namnażania dużej biomasy drobnoustrojów.

  różnicowania bakterii.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Przedstawiona na rysunku komora laminarna jest stosowana w laboratorium w celu bezpiecznego wykonywania prac

  mikrobiologicznych.

  w obniżonej temperaturze.

  w sztucznym mikroklimacie.

  w podwyższonym ciśnieniu.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?