Business, Other

KG

Image

NVGN NHÓM 4

4
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Theo CODE R688 – 21968 của ISO, phân loại theo mục đích sử dụng, container được chia thành mấy nhóm chủ yếu?

  3

  4

  5

  6

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Đâu KHÔNG phải là một trong những tính năng của hệ thống Quản lý điều hành khai thác cảng Container - Smart CTOS?

  Quản lý tài nguyên

  Quản lý tính cước

  Quản lý kinh doanh

  Quản lý kết nối

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Quy tắc Hamburg năm 1978, Người chuyên chở Container có trách nhiệm:

  “từ bãi Container đến bãi Container”

  “bắt đầu từ khi cẩu móc hàng ở cảng đi và kết thúc khi cẩu rời hàng ở cảng đến”

  “từ bãi Container đến khi cẩu rời hàng ở cảng đến”

  Cả 3 đều sai

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?