pencil-icon
Build your own quiz

World Languages

12th

grade

Image

Viet 4 group quiz 2/25

5
plays

16 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Theo người Mayan, năm 2012 là năm tận thế vì ______

  có 1 trận động đất và nạn sóng thần khủng khiếp

  trái đất ô nhiễm và bệnh tật phát tán

  vị trí khác thường của Trái Đất

  có thay đổi trong bầu không khí và đại dương

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Tại sao Kevin không tin chuyện của người Mayan?

  vì họ mặc dù giỏi toán nhưng chắc họ bịa đặt

  vì họ mê tín dị đoan tin lời thần linh

  vì họ là 1 dân tộc Nam Mỹ nhỏ và lạc hậu

  vì Kevin nghĩ họ không biết nhiều về khoa học và kỹ thuật

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Theo Kathy, 1 ví dụ về ô nhiễm môi trường là ______

  nước uống bị nhiễm độc vì hóa chất

  thực phẩm bị ô nhiễm vì chất thải

  đại dương bị ô nhiễm vì sinh vật lạ

  sông Cửu Long bị thiếu nước

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?