History

10th -

11th

Image

SK1 SEJARAH SPM SET 10

5.1K

40 questions

 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Dalam Hukum Kanun Melaka, terdapat larangan yang dikenakan kepada hamba abdi dan wanita di Melaka. Apakah larangan tersebut?

  Membayar cukai

  Menjadi saksi nikah

  Menjalankan urus niaga

  Menguruskan pentabdiran

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Mengapakah rakyat sanggup mematuhi segala arahan pemerintah Kesultanan Melayu Melaka?

  Takut ditimpa tulah

  Mendapatkan perlindungan

  Jaminan keselamatan

  Sistem serah dan kerah

 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Bagaimanakah Raja James II mengatasi penentangan daripada ahli Parlimen England?

  Melarikan diri ke Perancis

  Memansuhkan hak asasi rakyat

  Melucutkan jawatan pembesar

  Menggubal undang-undang baharu

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags