History

10th -

11th

Image

SK1 SEJARAH SPM SET 8

4.8K

40 questions

 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Kesultanan Melayu Melaka telah mempunyai pentadbiran yang tersusun. Apakah sistem pentadbiran tersebut?

  Pentadbiran berpusat

  Pembesar Empat Lipatan

  Sistem Jemaah Menteri

  Sistem pengasingan kuasa

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem kewangan yang teratur. Apakah DUA punca kewangan kerajaan tersebut?

  Bayaran ufti

  Hasil pertanian

  Rampasan perang

  Urusan perdagangan

 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Apakah yang diperjuangkan oleh golongan Mandarin dalam gerakan nasionalisme di Vietnam?

  Memulihkan sistem beraja

  Menuntut peluang pentadbiran

  Membatalkan perundangan Barat

  Memperoleh kebebasan politik

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags