Other

KG

Image

Үйл ажиллагааны журам

1
play

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Fusion CX программ дээр утсанд байх хамгийн бага цагийг сонгоно уу?

  6 цаг 30 минут

  5 цаг 30 минут

  6 цаг

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Лавлах төвийн операторууд нь ажлын цаг эхлэхээс хэдэн минутын өмнө ажлын байрандаа ирсэн байх ёстой вэ?

  10 минут

  20 минут

  15 минут

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Шууд удирдлагын тавьсан зүй бус шаардлагыг биелүүлж ажиллах уу?

  үгүй

  тийм

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?