pencil-icon
Build your own quiz

World Languages, Philosophy, Religious Studies

9th

grade

Image

Hinduimsen 9.trinnet

8
plays

13 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt
  Image

  Ting som gjeld høgtidene og festane i hinduismen

  ( det er fleire rette svar)

  Er knytt til månefasane

  Er knytt til årstidar og gudar.

  Navrati vert feira i 9 dagar og netter og er til ære for alle gudinner.

  Den viktigaste høgtida i hinduismen er Vesak

  Divali er ei feiring der det gode sigrar over det vonde

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Brahman er...

  ein prest innanfor eit hinduistisk tempel

  ein gud, altomfattande kraft som eksisterar i alt som lever

  Den vikitgaste gudinna innanfor hinduismen

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt
  Image

  Kva stemmer om synet på frelse og livet etter døden? ( fleire rette)

  Moksha er fridom frå karma og lausriving frå samsara

  Nirvana er å bli fri frå atterføding

  Tilbedingsvegen gir frelse gjennom kjærleik og tilbeding av personlige gudar

  Det er til saman åtte vegar for å oppnå frelse

  Handlingsvegen handlar om å utføre pliktene sine.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?