World Languages

6th

grade

Image

ngữ văn 6- Tấm Cám

12
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Tấm bị mẹ con Cám hại nhiều lần, Tấm chỉ biết khóc. Đến lần nào thì Tấm không khóc nữa?

  Cám lừa trút hết giỏ cá

  Mẹ con Cám bắt bống ăn thịt

  Dì ghẻ bắt Tấm nhặt gạo lẫn với thóc xong mới được đi hội

  Dì ghẻ lừa chặt cây cau giết Tấm

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Đặc trưng cơ bản của truyện cổ tích thần kì là gì?

  Có sự tham gia của các yếu tố thần kì, kết thúc có hậu.

  Phản ánh những sự kiện lớn của cộng đồng, thường kết thúc có hậu.

  Kết cấu truyện tương đối thống nhất, thường kết thúc có hậu

  Có sự tham gia của các yếu tố thần kì, kết cấu truyện tương đối thống nhất, thường kết thúc có hậu.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Chi tiết nào thể hiện sự mạnh mẽ chống lại kẻ thù của Tấm về sau?

  Ngồi khóc vì không có quần áo đẹp để đi hội

  Cây xoan đào che bóng mát cho vua

  Khung cửi phát ra tiếng chửi rủa

  Quả thị tỏa mùi thơm dễ chịu

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?