World Languages

7th

grade

Image

Ngũ văn 7- Thêm trạng ngữ cho câu

9
plays

32 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Có thể phân loại trạng ngữ theo cơ sở nào ?

  Theo các nội dung mà chúng biểu thị

  Theo thành phần chính nào mà chúng đứng liền trước hoặc liền sau

  Theo vị trí của chúng trong câu

  Theo mục đích nói của câu

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu "Cậu ấy đã trở thành nhân viên mới tiêu biểu, với khả năng giải quyết vấn đề tốt." có trạng ngữ chỉ mục đích đúng hay sai?

  Đúng

  Sai

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Cụm từ "mùa xuân" đóng vai trò gì trong câu sau:

  "Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít".

  Trạng ngữ

  Chủ ngữ

  Vị ngữ

  Bổ ngữ

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?