Physics

Image

Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

17
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra?

  Sự khuếch tán của đồng sunfat vào nước.

  quả bóng bay dù được buộc thật chặt vẫn xẹp dần theo thời gian.

  Sự tạo thành gió.

  Đường tan vào nước.

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên? Hãy chọn câu trả lời đúng:

  Khối lượng của vật

  Trọng lượng của vật

  Cả khối lượng lần trọng lượng của vật.

  Nhiệt độ của vật.

 • 3. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Nguyên tử, phân tử không có tính chất nào sau đây?

  Chuyển động không ngừng.

  Giữa chúng có khoảng cách.

  Nở ra khi nhiệt độ tăng, co lại khi nhiệt độ giảm.

  Chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes