History

10th -

11th

Image

SK1 SEJARAH SPM SET 3

17K

40 questions

 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt
  Image

  Bagaimanakah Kesultanan Johor-Riau berjaya mengukuhkan ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu?

  Mengeratkan hubungan luar

  Menjalankan perluasan kuasa

  Menekankan kepentingan Islam

  Mengelakkan campur tangan Barat

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Malim berperanan menentukan keselamatan kapal untuk berlabuh dan melakukan pelayaran. Antara berikut, yang manakah DUA ilmu pelayaran yang menjadi rujukan malim?

  Ketahanan kapal

  Keadaan ombak

  Kedudukan bulan

  Kedalaman lautan

 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt
  Image

  Apakah kesan terhadap Jepun melalui dasar pemodenan Maharaja Mikado Meiji semasa era Pemulihan Meiji di Jepun?

  Pemerintahan bercorak republik diperkenalkan

  Mengekalkan kedaulatan negara dan bangsa

  Pertembungan kebudayaan antara Eropah -Amerika dengan tempatan

  Muncul sebagai negara perindustrian dan kuasa tentera yang kuat

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags