Biology

1st -

10thgrade

Image

KHTN 6 - THỰC VẬT

18
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt
  Image

  Tên các loài sinh vật trên hình là:

  A. Địa y

  B. Dương xỉ

  C. Rêu

  D. Nấm

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt
  Image

  Tên của loài sinh vật có màu xanh trên hình là:

  A. Rêu

  B. Rong

  C. Tảo

  D. Nấm

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Cây rêu sinh sản bằng bộ phận nào?

  A. Lá cây

  B. Thân cây

  C. Bào tử

  D. Rễ cây

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?