World Languages

Image

Kuis Drama

12
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Sandhiwara kedadeyan saka tembung "sandhi" lan "wara" sing tegese...

  rahasia lan budhaya

  budhaya lan wara

  budhaya lan panggulawentah

  rahasia lan panggulawentah

 • 2. Multiple-choice
  5 minutes
  1 pt

  https://www.youtube.com/watch?v=FmK87V_-Nxc

  video kasebut kalebu jenising drama ...

  dhagelan

  tradisional

  modern

  opera

 • 3. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  "Ana ing sawijining desa ana pemuda kang wus akrab banget, yaiku Sardi lan Jono.Bocah loro iku seneng banget nggawe ulah. Sampek kanca-kancane sing liya oragelem nyedhek amarga mesthi diusili."

  Teks kasebut kalebu ing struktur drama bagian...

  jejer

  pasulayan

  pangudhare prakara

  komplikasi

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes