Science

Image

ZAŠTITA BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ

1
play

14 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Odaberi događaj koji ne utječe negativno na biološku raznolikost:

  ubrzano širenje gradova

  nekontrolirana gradnja

  napuštanje tradicionalnog načina gospodarenja

  odvajanje otpada za recikliranje

 • 2. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  Popis ugroženih vrsta biljaka i životinja nalazi se u:

  crvenoj knjizi

  plavoj knjizi

  žutoj knjizi

  crnoj knjizi

 • 3. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Pretjerani izlov, lov i krivolov ugrožava

  ljude

  životinje

  gljive

  kukce

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes