Social Studies

Image

Trắc nghiệm kiến thức ngữ văn lớp 8 giữa kì 2

38
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Bài thơ “Nhớ rừng” của tác giả nào?

  A. Thanh Tịnh

  B. Thế Lữ

  C. Tế Hanh

  D. Nam Cao

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Bài thơ “Nhớ rừng” được sáng tác vào khoảng thời gian nào?

  A. Trước Cách mạng tháng 8 năm 1945.

  B. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

  C. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

  D. Trước năm 1930.

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Nội dung bài thơ Nhớ rừng là:

  A. Niềm khao khát tự do mãnh liệt.

  B. Niềm căm phẫn trước cuộc sống tầm thường giả dối.

  C. Lòng yêu nước sâu sắc và kín đáo.

  D. Cả ba nội dung trên.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes