Physical Ed

1st

grade

Image

Câu đố

5
plays

9 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Tháng nào ngắn nhất trong năm?

  1, 2

  3, 4

  5, 6

  7, 8

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn. Là cái gì?

  Bóng đêm

  Quả bóng

  Cái bóng.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Càng chơi càng ra nuớc?

  Chạy

  Đua xe

  Chơi cờ.

  Đá bóng

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?