pencil-icon
Build your own quiz

Philosophy

9th

grade

Image

văn 9

5
plays

35 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  đâu là định nghĩa đúng về phương châm về lượng

  nội dung lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu giao tiếp, không thiếu cũng không thừa

  nội dung lời nói phải đủ được phép nói thừa

  nội dung lời nói không cần đáp ứng nhu cầu cuộc giao tiếp được phép nói thừa

  nội dung lời nói không được phép thừa nhưng có thể thiếu

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  đọc câu đơn sau đây và cho biết: phương châm hội thoại nào đã bị vi phạm:

  Gà là loại gia cầm nuôi ở nhà rất phổ biến ở nước ta

  phương châm về chất

  phương châm quan hệ

  phương châm cách thức

  phương châm về lượng

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  đâu là định nghĩa đúng về phương châm về chất

  trong giao tiếp không nói những điều mình tin là đúng, có bằng chứng xác thực

  trong giao tiếp nên nói những điều mình không tin là đúng, không có bằng chứng

  trong giao tiếp không nói những điều mình không tin là đúng hay ko có bằng chứng xác thực

  trong giao tiếp không nói những điều mình không tin là đúng nhưng có bằng chứng xác thực

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?