Science

8th

grade

Image

CÔNG NGHỆ 8 - BÀI 24

25
plays

12 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Chi tiết máy là

  phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy.

  Phần từ bất kì của máy.

  Toàn bộ máy.

  các chi tiết ghép nối trong máy.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Dấu hiệu nhận biết chi tiết máy là

  phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh.

  Phần từ bất kì của máy.

  Phần tử không thể tháo rời được nữa.

  phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và không thể tháo rời ra được hơn nữa.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Trong hình bên, đâu KHÔNG LÀ chi tiết máy?

  Bu lông.

  Lò xo.

  Bánh răng.

  Mảnh vỡ máy.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?